Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • JUDD33

Hur levs judendomen som religion idag? Hur presenteras judiskt religiöst liv i TV, film och litteratur? Och hur skiljer sig detta från en religiös idealbild - och vad kan vi lära oss om judendomen som levd religion utifrån dessa skillnader?

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-38620
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15