Kurs

Kurs 10 högskolepoäng • TRVN14

ƒIn late Antiquity, Jewish, Christian and Islamic theology, mysticism and wisdom traditions emerged and developed against a background of primarily Hellenic philosophical traditions. In this course the development of those traditions in these three religions will be studied and compared, in particular the transmission, interpretation, and use of texts of wisdom. 

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: tredjedelsfart, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Kursspråk: engelska
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom relevant område samt 15 hp i latin, grekiska, arabiska eller hebreiska.

Anmälningskod: LU-E1550

Anmälningskod: LU-77850

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15