Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • JUDB15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-77712
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Religionsvetenskaplig grundkurs 30 hp (CTRA12 el motsvarande) alternativt 30 hp akademiska studier varav 15 hp judaistik.

Information om ingående delar

  1. Judaistik: Från Jesus till rabbinerna , 7,5 hp
  2. Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen , 7,5 hp
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15