Kurs

Kurskod: CTRR23
Engelsk titel: Religious Studies and Theology: Method Course - Second Cycle
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-77758
Behörighet: Kandidatexamen

Introduktionsmöte: 2024-01-16 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:B429

Beskrivning

Kursens innehåll

  • Vad gör forskning till vetenskaplig forskning?
  • Hur skriver man akademisk text?
  • Vad för slags metoder ska man använda i sin forskning?
  • Hur hänger metod och teori ihop i forskning?

 

Vill du få svar på dessa frågor och träna dig på att analysera ditt material samt fördjupa dig i den metodologi som du använder i din avancerade uppsats, då får du mycket nytta av denna kurs.

 

Avancerad nivå

Kursen riktar sig till dig som studerar på avancerad nivå, oavsett huvudämne eller frågeställning.

Ingående delar

  • Akademiskt skrivande, argumentation och vetenskapsteori, 5 hp
  • Specialiserad metodkurs, 5 hp
  • Övningsgrupper/individuella övningar, 5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
15 januari 2024 – 2 juni 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2024

Öppnar eventuellt 15 december

Introduktionsmöte

Tisdagen den 16 januari
kl. 10.15 – 12.00
LUX:B429, obligatoriskt

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15