Kurs

Kurskod: JUDD37
Engelsk titel: Jewish Studies: After Auschwitz - The Memory of the Holocaust
Högskolepoäng: 7,5

Schemat för vårterminen 2022 anpassas löpande för att minska risken för spridning av covid-19. Se aktuella beslut och rekommendationer: Covid-19 och läsåret 2021/2022.

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2022-01-17 – 2022-06-05
Anmälningskod: LU-77713

Introduktionsmöte: 2022-01-20 kl. 18.15 – 20.00

Beskrivning

Är minnet av Förintelsen hotat? Kan det vara så att det ökande antalet böcker, filmer, dokumentärer, muséer och minnesmärken som rör Förintelsen inte stärker minnet, utan snarare medför att minnet av Förintelsen håller på att utplånas?

På denna kurs kommer vi att ta vår utgångspunkt i ett urval överlevandeskildringar och Förintelserelaterade filmer, och utifrån olika perspektiv reflektera över hur Förintelsen gestaltats, tolkats och ihågkommits under de senaste femtio åren. Har det kollektiva minnet förändrats, och i så fall hur? Vilka teologiska och filosofiska frågeställningar diskuteras i dessa böcker och filmer, och vilka svar ges? Vilken bild presenteras av judendom som såväl kultur som explicit respektive implicit religion? Finns det risker förknippade med att använda filmer som till exempel Schindlers List när man undervisar om Förintelsen och Förintelserelaterade frågor – och ska man verkligen resa till Auschwitz med skolelever och konfirmander?

Kursen går att läsa som fristående kurs såväl på campus och som på distans via internet. Merparten av undervisningen sker via internet – varför dator och internetuppkoppling är en förutsättning för att följa undervisningen i sin helhet – och kompletteras av ett mindre antal schemalagda seminarier (i Lund) och/eller webinarier (via webben). Kursen tenteras genom författandet av en mindre uppsats.

I mån av möjlighet och intresse anordnas under kursens gång en studieresa till Krakow och Auschwitz, där vi bland annat reflekterar över hur minnet av Förintelsen och judendomen idag förs vidare. Antalet platser på resan är begränsat och varje deltagare betalar själv sina kostnader (uppskattningsvis 3500 kronor).

Utbildningstillfällen – vårterminen 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, kvartsfart
17 januari 2022 – 5 juni 2022

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen är 13 750 SEK.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15