Course

Course code: JUDD37
Swedish title: Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen
Credits: 7.5

Study period: spring semester 2024
Type of studies: part time, 25 %, distance course
Study period: 2024-01-15 – 2024-06-02
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-77716

Introductory meeting: 2024-01-17 at 18:15 – 20:00

Description

Är minnet av Förintelsen hotat? Kan det vara så att det ökande antalet böcker, filmer, dokumentärer, muséer och minnesmärken som rör Förintelsen inte stärker minnet, utan snarare medför att minnet av Förintelsen håller på att utplånas?

På denna kurs kommer vi att ta vår utgångspunkt i ett urval överlevandeskildringar och Förintelserelaterade filmer, och utifrån olika perspektiv reflektera över hur Förintelsen gestaltats, tolkats och ihågkommits under de senaste femtio åren. Har det kollektiva minnet förändrats, och i så fall hur? Vilka teologiska och filosofiska frågeställningar diskuteras i dessa böcker och filmer, och vilka svar ges? Vilken bild presenteras av judendom som såväl kultur som explicit respektive implicit religion? Finns det risker förknippade med att använda filmer som till exempel Schindlers List när man undervisar om Förintelsen och Förintelserelaterade frågor – och ska man verkligen resa till Auschwitz med skolelever och konfirmander?

Kursen går att läsa som fristående kurs såväl på campus och som på distans via internet. Merparten av undervisningen sker via internet – varför dator och internetuppkoppling är en förutsättning för att följa undervisningen i sin helhet – och kompletteras av ett mindre antal schemalagda seminarier (i Lund) och/eller webinarier (via webben). Kursen tenteras genom författandet av en mindre uppsats.

I mån av möjlighet och intresse anordnas under kursens gång en studieresa till Krakow och Auschwitz, där vi bland annat reflekterar över hur minnet av Förintelsen och judendomen idag förs vidare. Antalet platser på resan är begränsat och varje deltagare betalar själv sina kostnader (uppskattningsvis 3500 kronor).

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15