Kurs

Kurskod: JUDC13
Engelsk titel: Jewish Studies: Specialisation
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2024-10-31
Anmälningskod: LU-38617
Behörighet: Grundläggande samt kurser motsvarande JUDA12 Judaistik: Grundkurs I, 15 hp, JUDA13 Judaistik: Grundkurs II, 15 hp, RHBB03 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp samt JUDB13 Judaistik: Fortsättningskurs, 15 hp.

Beskrivning

Under den här kursen fördjupar du dig i judiskt tänkande genom att antingen fokusera på sionistiskt tänkande eller på judiskt mystikt tänkande.

I alternativet med sionistiskt tänkande fokuserar vi på centrala tänkare och ideologer som på olika sätt formade den framväxande sionismen och det samhälle som senare utropades som staten Israel. Ett urval av dessa ideologers texter läser vi i översättning och diskuterar i seminarieform. Fokus på denna kurs är lagd till åren 1880-1948, men kursen inkluderar även staten Israels historia och hur dessa tidiga ideologers tänkande genomsyrar dagens israeliska samhälle.

I alternativet med judisk mystik fokuserar vi på den judiska mystikens historiska utveckling och huvudtankar, där vi under kursens gång läser utdrag ur några centrala mystika texter i översättning och i seminarieform diskuterar deras innehåll. Studierna inleds med en grundlig kronologisk genomgång av den judiska mystikens olika uttryck och avrundas genom några tematiska nedslag i frågeställning som till exempel rör gudssyn, människosyn, eskatologi och förhållandet mellan gott och ont.

Kursen går att läsa som fristående kurs såväl på campus och som på distans via internet. På campuskursen ges klassrumsundervisning om antalet aktiva studenter är minst tre stycken, annars ges denna undervisning via internet då dator och internetuppkoppling samt ett fungerande headset är en förutsättning för att följa undervisningen i sin helhet.

Ingående delar

  • Judisk mystik, 7,5 hp
  • Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
2 september 2024 – 31 oktober 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Judaistik: Fördjupningskurs är 14 375 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Öppnar eventuellt 15 juli

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15