Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • RHBB04

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-77723
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA12 / CTRD12 / CTRA11 / CTRD01) eller Religionshistoria: Grundkurs (RHIA12 / RHIA11) eller Islamologi: Grundkurs (ISLA11) eller Judaistik Grundkurs I (JUDA12) och II (JUDA13) eller Historia: Grundkurs (HISA24) eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Johan Cato, Torsten Janson

Information om ingående delar

  1. Religion och samhälle i nutid , 7,5 hp
  2. Religion och politik i historien , 7,5 hp
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15