Kurs

Kurskod: CTRR33
Engelsk titel: The Jewish Jesus Movement: Jesus and Paul in a New Light
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2023.

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: kvartsfart, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-38561
Behörighet: 90 hp religionsvetenskap, varav minst 45 hp inom bibelvetenskap eller motsvarande.

Beskrivning

Den amerikanske forskaren E. P. Sanders rekonstruktion av den antika judendomen i boken Paul and Palestinian Judaism (1977) blev startskottet för en revolution inom både Jesus- och Paulusforskningen. Medan Jesus och Paulus traditionellt ansågs befinna sig i ett motsatsförhållande till judendom, påbörjades på 1980-talet, en process där dessa båda historiska figurer i ökande grad kom att ses som en del av andra templets judendom.

Mot bakgrund av den senaste forskningen om Jesus, Paulus, andra templets judendom och den framväxande Jesusrörelsen presenterar kursen den nya synen på Jesus och Paulus och diskuterar hur dessa historiska gestalter kan förstås som representanter för antik judendom och hur detta påverkar förståelsen av uppkomsten av kristendomen som en ny religion.

Kursen inleds med ett obligatoriskt undervisningstillfälle i Lund och innehåller ytterligare ett obligatoriskt avslutande diskussionsseminarium i Lund. Undervisningen består av nätbaserade seminarier där kurslitteraturen behandlas, vilket förutsätter tillgång till dator, mobiltelefon eller läsplatta, samt tillgång till internetuppkoppling.

Studenterna erbjuds dessutom att delta i en ca två veckor lång studievistelse vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem, mellan den 8 och 19 oktober 2023. Här varvas undervisning och gästföreläsningar med exkursioner till platser i Jerusalem med omnejd och Galiléen. Studieresan är avgiftsbelagd såtillvida att studenten själv betalar resan, medan institutionen står för övriga kostnader med undantag för mat vid exkursioner. Detta moment är frivilligt.

Kursen examineras fortlöpande genom inlämning av papers relaterade till de nätbaserade seminarierna och genom en avslutande mindre uppsats.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15