Person

Rickard Andersson

Forskare

  • Tvärv. Statsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post rickard.anderssonctr.luse

Telefon 046–222 90 63

Rum LUX:B329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktor i statsvetenskap och forskare i projektet Bortom sanning och lögner. Konspirationsteorier, post-sanning och förutsättningarna för offentlig debatt. Min nuvarande forskning handlar om hur sanningsanspråk gällande konspirationer konstrueras samt förhållandet mellan demokratiskt styre och politiska konspirationsteorier.

Jag har tidigare erfarenheter av forskning inom grön politisk teori, hållbarhet och det politiska tänkandets historia, framför allt om antropocen och relationen mellan människan och naturen. I min avhandling, som jag lade fram vid Statsvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet 2021, studerade jag hur demokratisk politisk ordning är grundad i en särskild förståelse av begreppen människa och natur samt i deras inbördes förhållande.

Jag har också ett särskilt intresse för samhällsvetenskapligmetodologi och hur metodologiska ansatser och val påverkar forskningens slutresultat.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Rickard Andersson

Forskare

  • Tvärv. Statsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post rickard.anderssonctr.luse

Telefon 046–222 90 63

Rum LUX:B329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09