Person

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post clara.nystrandctr.luse

Telefon 046–222 90 24

Rum LUX: B332

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag forskar inom ämnet homiletik inom praktisk teologi.

Mitt primära forskningsintresse är nutida predikan, med fokus på själva innehållet i predikan. Jag är intresserad av vilka frågeställningar och teman som lyfts i predikan och vilken teologi som lyfts fram i relation till dessa. Vad sägs i predikningar och vad sägs inte?

Jag har också skrivit om profetisk predikan och hur man kan se på uppgiften att vara profetisk i ett folkkyrkligt sammanhang. 

Under 2020 har jag i ett sidoprojekt undersökt predikningar som hölls under spanska sjukan och jämfört med predikningar från corona-pandemin och skrivit en artikel om detta. 

Undervisning

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post clara.nystrandctr.luse

Telefon 046–222 90 24

Rum LUX: B332

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30