Person

Erik Bergman

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erik.bergmanctr.luse

Telefon 046–222 90 24

Rum LUX: B332

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan hösten 2015 är jag doktorand i Praktisk teologi med inriktning mot medeltida predikan och liturgi i Sverige. Inom detta område har jag kommit att få ett särskilt intresse för Vadstena kloster.

Jag har båda mina examina från Lunds universitet. Min kandidatexamen tog jag 2011 i Nya testamentets exegetik och min masterexamen 2013 i Praktisk teologi. I min masteruppsats behandlade jag predikningar från början av 1500-talet av Nicolaus Ragvaldi, generalkonfessor i Vadstena kloster, predikningar han höll till systrarna gällande deras regelefterlevnad. Under hösten 2015 tog jag även en kandidatexamen i latin från Lunds universitet, där jag arbetade med en utgåva och översättning av en ordning för gårdsvälsignelser från 1552.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning behandlar senmedeltida svensk religiositet med särskilt intresse för predikan, helgonkult och liturgi. Mitt huvudsakliga expertområde är medeltida predikningar i allmänhet och medeltida svensk predikan i synnerhet, där den primära verksamheten på svenskt område kan härledas till Vadstena kloster, den heliga Birgittas (1303-1373) klosterstiftelse. Därigenom är även Vadstena kloster och den heliga Birgittas liv och textproduktion av intresse i min forskning och del av min expertis. Helgonpredikningar, dess retorik, form och helgonets funktioner i detta massmedium är fokus för min avhandling jämte frågor om potentiella åhörargrupper. Jag har publicerat två artiklar som behandlar predikningar till olika åhörargrupper mer generellt samt en artikel som behandlar predikningar till systrarna i Vadstena kloster från början av 1500-talet. Utöver mitt intresse för predikan och helgonkult intresserar jag mig för liturgiska handböcker från 1500-talet. Jag har bland annat jobbat med Severinus homiliebok från 1552, vilken jag planerar att ge ut under kommande år.

Vid sidan om avhandlingsarbetet jobbar jag med översättningsarbete av äldre texter. 

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Erik Bergman

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erik.bergmanctr.luse

Telefon 046–222 90 24

Rum LUX: B332

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30