Person

erik.bergmanctr.luse | 2017-10-30
Erik Bergman

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erik.bergmanctr.luse

Telefon 046–222 90 24

Rum LUX: B332

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan hösten 2015 är jag doktorand i Praktisk teologi med inriktning mot medeltida predikan och liturgi i Sverige. Inom detta område har jag kommit att få ett särskilt intresse för Vadstena kloster.

Jag har båda mina examina från Lunds universitet. Min kandidatexamen tog jag 2011 i Nya testamentets exegetik och min masterexamen 2013 i Praktisk teologi. I min masteruppsats behandlade jag predikningar från början av 1500-talet av Nicolaus Ragvaldi, generalkonfessor i Vadstena kloster, predikningar han höll till systrarna gällande deras regelefterlevnad. Under hösten 2015 tog jag även en kandidatexamen i latin från Lunds universitet, där jag arbetade med en utgåva och översättning av en ordning för gårdsvälsignelser från 1552.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Erik Bergman

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erik.bergmanctr.luse

Telefon 046–222 90 24

Rum LUX: B332

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09