lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Övriga äldre kurser

GrundnivåGes termin
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk, 30 hp (BIVC02)
Bibelvetenskap: Gamla testamentet i översättning, 15 hp (BIVC11)
Bibelvetenskap: Nya testamentet i översättning, 15 hp (BIVC12)
Bibelvetenskap: Bibeln i översättning, 15 hp (BIVC13)
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (BIVD23)
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA11)
Religionsvetenskap och teologi: Möten med världens religioner, 15 hp (CTRA22)
När Gud tar plats - dagsaktuella debatter om religion, 7,5 hp (CTRB40)
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD01)
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)
Islamologi: Islam och retorik - från Muhammad till mp3, 7,5 hp (ISLB17)
Islamologi: Fortsättningskurs, 30 hp (ISLB20)
Islamologi: Levande islam, 7,5 hp (ISLB25)
Islamologi: Teologi, makt och genus, 7,5 hp (ISLB26)
Islamologi: Muhammad, Koranen och islams historia, 7,5 hp (ISLB51)
Islamologi: Det muslimska Europa, 7,5 hp (ISLB52)
Islamologi: Levande islam - ideal och praktik, 7,5 hp (ISLB53)
Islamologi: Teologi, makt och genus - islam ur ett idéhistoriskt perspektiv, 7,5 hp (ISLB54)
Islamologi: Islam, konsumtionskultur och media, 7,5 hp (ISLC11)
Islamologi: Kandidatkurs, 30 hp (ISLK02)
Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ISLK10)
Islamologi: Kandidatkurs, 30 hp (ISLK20)
Judaistik: Grundkurs, 30 hp (JUDA11)
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDA21)
Judaistik: Judendom - speglad genom populärkultur, 7,5 hp (JUDA22)
Judaistik: Moderna judendomar, 7,5 hp (JUDA23)
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDA24)
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDA27)
Judaistik: Efter Auschwitz - perspektiv på Förintelsen, 7,5 hp (JUDB25)
Judaistik: Judisk humor och kulturell identitet, 7,5 hp (JUDB26)
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDB36)
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDC11)
Religionsvetenskap: Judendom - speglad genom populärkultur, 7,5 hp (JUDD01)
Religionsvetenskap: Judisk historia och judiskt minne, 7,5 hp (JUDD02)
Judaistik: Judisk humor och kulturell identitet, 7,5 hp (JUDD03)
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD21)
Judaistik: Judendom - speglad genom populärkultur, 7,5 hp (JUDD22)
Judaistik: Moderna judendomar, 7,5 hp (JUDD23)
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD24)
Judaistik: Efter Auschwitz - perspektiv på Förintelsen, 7,5 hp (JUDD25)
Judaistik: Judisk humor och kulturell identitet, 7,5 hp (JUDD26)
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD27)
Judaistik: Kandidatkurs, 30 hp (JUDK02)
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (JUDK10)
Judaistik: Kandidatkurs, 30 hp (JUDK20)
Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs, 30 hp (KRMB11)
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkornas historia, 15 hp (KRMB23)
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkotraditioner, 15 hp (KRMB24)
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs, 15 hp (KRMC11)
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs, 15 hp (KRMC12)
Kyrko- och missionsstudier: Kandidatkurs, 30 hp (KRMK02)
Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp (RBVB02)
Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp (RHBB02)
Religionsbeteendevetenskap: Religionspsykologi, 7,5 hp (RHBB10)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle, 7,5 hp (RHBB11)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och migration, 7,5 hp (RHBB12)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionspsykologi, 7,5 hp (RHBB13)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik, 7,5 hp (RHBB14)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs, 7,5 hp (RHBC11)
Religionsbeteendevetenskap: Fördjupningskurs, 7,5 hp (RHBC12)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBD03)
Religionsbeteendevetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (RHBK01)
Religionsbeteendevetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (RHBK10)
Religionshistoria: Grundkurs, 30 hp (RHIA11)
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv, 7,5 hp (RHIA21)
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet, 7,5 hp (RHIA22)
Religionshistoria: Religionerna och texterna - tradition och tolkning, 7,5 hp (RHIB08)
Religionshistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (RHIB20)
Religionshistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (RHIB21)
Religionshistoria: Antik gnosticism - texter och traditioner, 7,5 hp (RHIB22)
Religionshistoria: Religionsantropologi, 7,5 hp (RHIB25)
Religionshistoria: Hinduism och buddhism i Europa och USA, 7,5 hp (RHIB26)
Religionshistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (RHIB60)
Religionshistoria: Fältarbete, textanalys och teori, 7,5 hp (RHIB62)
Religionshistoria: Teori och metod, 7,5 hp (RHIC01)
Religionshistoria: Levd religion - traditionella och nyskapande ritualer, 7,5 hp (RHIC11)
Religionshistoria: Kandidatkurs, 30 hp (RHIK02)
Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (RHIK10)
Religionshistoria: Kandidatkurs, 30 hp (RHIK20)
Religionsvetenskap och teologi: Förintelsen i korsets skugga - Antisemitismens framväxt och konsekvenser, 7,5 hp (TEOB16)
Teologi: Kristen troslära, 15 hp (TEOB51)
Teologi: Gamla testamentets exegetik utan hebreiska, 7,5 hp (TEOC10)
Teologi: Kyrkligt ledarskap, 15 hp (TEOU91)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Att tala om etik med tonåringar, 7,5 hp (TLVA61)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp (TLVB02)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi, systematisk teologi, etik, 15 hp (TLVB11)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi, 15 hp (TLVB21)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi, 15 hp (TLVB22)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, 15 hp (TLVB23)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: (O)intelligent design? En studie i semivetenskap, 7,5 hp (TLVB51)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - fördjupningskurs, 15 hp (TLVC11)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - fördjupningskurs, 15 hp (TLVC12)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - fördjupningskurs, 15 hp (TLVC13)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs, 15 hp (TLVC14)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II, 15 hp (TLVD32)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (TLVK01)
Avancerad nivå
Religious Studies and Theology: Space, Art, and Identity in Synagogue, Church, and Mosque, 15 hp (CTRR10)
Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning, 15 hp (CTRR20)
Religionsvetenskap och teologi: Jesus och Paulus bland judar och hedningar, 7,5 hp (CTRR21)
Religionsvetenskap och teologi: Folkkyrkans utmaningar - luthersk mångfald i historia och samtid, 7,5 hp (CTRR22)
Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning, 15 hp (CTRR30)
Islamologi: Magisterkurs, 30 hp (ISLM01)
Islamologi: Examensarbete, magisterkurs, 15 hp (ISLM02)
Judaistik: Magisterkurs, 30 hp (JUDM01)
Judaistik: Examensarbete - filosofie magisterkurs, 15 hp (JUDM02)
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDM04)
Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I, 15 hp (KRMR11)
Religionsvetenskap: Etik - avancerad kurs II, 15 hp (REVR41)
Religionsvetenskap: Islamologi - avancerad kurs II, 15 hp (REVR43)
Religionsvetenskap:Judaistik - avancerad kurs II, 15 hp (REVR44)
Religionsvetenskap: Religionsbeteendevetenskap - avancerad kurs II, 15 hp (REVR46)
Religionsvetenskap: Religionsfilosofi - avancerad kurs II, 15 hp (REVR47)
Religionsvetenskap: Religionshistoria - avancerad kurs II, 15 hp (REVR48)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (RHBR11)
Religionshistoria: Magisterkurs, 30 hp (RHIM01)
Religionshistoria: Examensarbete - filosofie magisterkurs, 15 hp (RHIM02)
Religionshistoria: Aktuell religionshistorisk forskning, 15 hp (RHIM03)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (TLVR11)
Religious Studies:The Roots of Asceticism and Monasticism, 10 hp (TRVN01)
Theology: Ancient Philosophy and the Making of Theology in Early Christianity, 10 hp (TRVN02)
Religious Roots of Europe: Holy Men and Women - Greek and Syriac, 10 hp (TRVN06)
Religious Roots of Europe: Method and Theory, 5 hp (TRVN07)
Religious Roots of Europe: Space, Art, and Identity in Synagogue, Church, and Mosque, 10 hp (TRVN10)vår 2020