Kurs

Kurskod: CTRR21
Engelsk titel: Religious Studies and Theology: Jesus and Paul among Jews and Gentiles
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2017.

Kurstillfälle: höstterminen 2017
Studiesätt: kvartsfart , dagtid
Kursperiod: 2017-08-28 – 2018-01-14
Anmälningskod: LU-38602
Behörighet: 90 hp religionsvetenskap, varav minst 45 hp inom bibelvetenskap eller motsvarande

Lärare: Christina Packalén , Jesper Svartvik

Beskrivning

En av de mest inflytelserika böckerna inom bibelvetenskapen under de senaste decennierna är Krister Stendahls bok Paulus bland judar och hedningar. Stendahl visade i den boken hur betydelsefullt det är för en bättre förståelse av den historiske Paulus och hans budskap att placera honom inom den dåtida judendomen. En växande skara forskare vinnlägger sig om att på liknande sätt tolka texterna om Jesus från Nasaret.
 
Denna kurs uppmärksammar vad forskningen under de senaste decennierna sagt om dessa två gestalter, de två viktigaste personerna i Nya testamentet och för den kristna idéhistorien.

Studieresa

Studievistelsen vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem den 29 september till 21 oktober 2018 är frivillig och kostar 6.500 kronor för kost, logi, undervisning och exkursioner (exkl. flygresa som varje student själv bokar och betalar). Vissa måltider, exempelvis under lediga dagar, ingår ej i kurskostnaden. Den 29:e och 21:e är resdagar, dvs. undervisningen börjar förmiddagen den 30 september och kursen avslutas den 20 oktober. Lärare: professor Jesper Svartvik m.fl.
 
Undervisningen i Lund är koncentrerad till två dagar: 10 och 24 september kl. 10.15-17.00. Examination äger rum i januari 2019. Exakt datum för examination är ännu inte fastställt.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15