lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Brahmaner, imamer och heliga mödrar: religiös mångfald i dagens Indien

CTRD07

Kurskod: CTRD07
Engelsk titel: Brahmins, Imams and Sacred Mothers: Religious Pluralism in Modern India
Högskolepoäng: 7,5

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande samt 30 högskolepoäng inom humaniora och teologi eller samhällsvetenskap.
Anmälningskod: LU-77731

Beskrivning

I den här kursen erbjuds du en introduktion till det religiösa klimatet i dagens Indien. Den sydasiatiska kontinenten är hem till uråldriga religiösa traditioner. Hinduer, buddhister, kristna, muslimer, sikher och en uppsjö andra religiösa traditioner har levt här sida vid sida i århundraden. I den här kursen studerar vi religionens roll i framväxten av den Sydasiatiska kontinenten, med fokus på Indien.

Områdets religiösa pluralism beskrivs, och närstudier erbjuds av utvalda delar av subkontinentens religionshistoriska processer. I ljuset av postkolonial teori belyser kursen Indiens sociopolitiska och kulturella situation i samtiden. Kursen ger stort utrymme i undervisningen åt Indiens minoritetsreligioner, såsom sikhism, buddhism, zoroastrism, jainism och kristendom, och beskriver deras framväxt samt relation och samverkan med majoritetsreligionerna hinduism och islam.

Ett stort fokus i kursen ägnas åt kvinnans olika roller i det religiösa Indien, det feminina som symbol, kvinnan som aktör och religionens roll i dagens växande kvinnokampsrörelse.
 

Studieresa till Indien

Kursen är helt nätbaserad, men du erbjuds också en exklusiv möjlighet att delta i en tio dagar lång studieresa till Indien. Detta moment är helt frivilligt. Institutionen står för logi, mat och resor inom Indien, resten bekostar du på egen hand. Anmälan till resan är bindande. Deltagarantalet på studieresan är begränsat. Vid urval prioriteras de studenter som anmält sig till resan först. Mer information ges vid kursstart.

De första dagarna spenderas i huvudstaden New Delhi och vi genomför studiebesök hos de religiösa minoriteter som diskuteras i kursen. Från Delhi reser vi till Agra och besöker viktiga muslimska helgedomar. Resan går sedan vidare till den heliga staden Varanasi. Staden är belägen vid floden Ganges dit hinduer vallfärdat sedan urminnes tider för att avsluta sina liv och kremeras vid den heliga floden. Än idag brinner eldarna på denna vördade plats.

 

 

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

NY DISTANSKURS PÅ KVARTSFART VT20

STUDIERESA TILL INDIEN - BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

I anslutning till kursen arrangeras en tio dagar lång studieresa till Indien där  
New Delhi, Agra och Varanasi besöks. Deltagarantalet på studieresan är begränsat.