lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge och framtidsutsikter

CTRD08

Kurskod: CTRD08
Engelsk titel: The Christian Minorities of the Middle East - Past, Present and Future Prospects
Högskolepoäng: 7,5

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp studier inom valfritt ämne.
Anmälningskod: LU-77791

Beskrivning

I nyhetsflödet hör vi om Mellanösterns kristna då de förföljs av jihadister eller då deras kyrkor bombas av extremister. Men allt är inte bara elände: miljoner kristna i Mellanöstern lever helt normala liv. De tillhör olika kyrkosamfund och förvaltar en urgammal kristen kultur. De lever i olika slags samhällen och har olika erfarenheter av samlevnad med majoritetsbefolkningen.

I denna kurs bekantar vi oss med armenier och assyrier, med kopter, maroniter och melkiter, med världens äldsta kyrkor och med nykristna konvertiter.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

DISTANSKURS PÅ KVARTSFART

LÄRARE PÅ KURSEN

Lärare på kursen är Svante Lundgren, docent i judaistik.