lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Religionsvetenskap och teologi

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2020höst 2020
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan, 15 hp (CTRB44)vår 2020
Religion, Heritage, and Generation - Conceptualizing Religion after 9/11, 7,5 hp (CTRB56)
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2020
sommar 2020
Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 hp (CTRD04)höst 2020
(O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens, 7,5 hp (CTRD05)höst 2020
Religion and Politics, 7,5 hp (SASH49)höst 2020
The Religious Impact of Migration in Sweden, 7,5 hp (SASH76)vår 2020
Paganism Revived - The New Religions of Today, 7,5 hp (SASH84)vår 2020
Kristendom och krig, 7,5 hp (CTRD06)vår 2020
Brahmaner, imamer och heliga mödrar: religiös mångfald i dagens Indien, 7,5 hp (CTRD07)vår 2020
Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge och framtidsutsikter, 7,5 hp (CTRD08)vår 2020
Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken, 7,5 hp (CTRD09)sommar 2020
Pestens tid: Historiska och existentiella perspektiv på pandemier, 7,5 hp (PAND01)sommar 2020
Avancerad nivå
Religionsvetenskap och teologi: Religion, tradition och kommunikation, 15 hp (CTRR12)höst 2020
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2020
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2020höst 2020
Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus, 7,5 hp (CTRR33)
Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning, 15 hp (CTRR34)höst 2020