lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Religionsvetenskap och teologi

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)höst 2018vår 2019
Religionsvetenskap och teologi: Luther - en protestant i tiden, 7,5 hp (CTRB17)vår 2019
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan, 15 hp (CTRB44)vår 2019
Religion and Politics, 7,5 hp (SASH49)höst 2018
The Religious Impact of Migration in Sweden, 7,5 hp (SASH76)vår 2019
Paganism Revived - The New Religions of Today, 7,5 hp (SASH84)vår 2019
Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge och framtidsutsikter, 7,5 hp (CTRB18)vår 2019
Religion, Heritage, and Generation - Conceptualizing Religion after 9/11, 7,5 hp (CTRB56)
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2019
Avancerad nivå
Religionsvetenskap och teologi: Religion, tradition och kommunikation, 15 hp (CTRR12)höst 2018
Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning, 15 hp (CTRR30)höst 2018
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2019
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)höst 2018vår 2019
Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus, 7,5 hp (CTRR33)höst 2018