Kurs

Kurs 3 högskolepoäng • CTRD11

För att överleva måste varje religion tradera det meningsbärande innehållet från en generation till nästa. Det arbetet präglas av specifika förutsättningar i varje tid och plats. Hur ser trossamfundens pedagogiska och didaktiska strategier ut i Sverige och Europa i det 21: a århundradet? Hur svarar de mot den starka våg av sekularisering och minskad kunskap om religion som föreligger? Hur navigerar de i samhällen som värnar religionsfrihet? I vilken utsträckning samverkar respektive konkurrerar de med varandra? Hur besvarar olika trossamfund de didaktiska frågorna av vad, hur och varför?

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-10-28 – 2024-11-01
Anmälningskod: LU-38603
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng inom religionsvetenskap, humaniora eller samhällsvetenskap.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15