Kurs

Kurskod: REVA10
Engelsk titel: Religious Studies: Level 1
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-77722
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:B251

Kursansvarig: Martin Nykvist
Lärare: Johan Cato, David Gudmundsson, Johanna Gustafsson Lundberg, Claes Lindskog, Paul Linjamaa, Alexander Maurits, Blaženka Scheuer, Johan Åberg

Beskrivning

Vill du veta mer om hur människor förstår och har uttryckt sin tro i historia och nutid, och få grundläggande kunskaper om de fenomen och företeelser som är förknippade med religion? Då är den här kursen något för dig!

I kursen studerar du judiska, kristna, islamiska, hinduiska och buddhistiska traditioner, med tonvikt lagd vid deras föreställningar, praktiker, texter, historiska utveckling och samtida gestaltning.

Du övar även förmågan att kritiskt reflektera över religion, tro och livshållning med hjälp av teoretiska perspektiv hämtade från teologi, filosofi och etik.

Den introducerande delkursen "Att studera och undervisa om religion", löper längs med hela kursen. Här får du i seminarieform bekanta dig med flera religionsvetenskapliga metoder för att ge samhälleliga, kulturella och historiska perspektiv på religion. I seminarieform får du även arbeta med grundläggande frågor kring religionsdidaktik.

Du arbetar löpande med en egen kompetensportfölj för att dokumentera dina nyfunna kunskaper och akademiska färdigheter.


Efter kursen

Med grundkursen som bas kan du fortsätta dina studier med våra fortsättningskurser. Kursen är även obligatorisk för dig som siktar på att ta en teologie kandidatexamen.

Ingående delar

  • Att studera och undervisa om religion, 5 hp
  • Hinduiska och buddhistiska traditioner, 5 hp
  • Bibliska texter, 5 hp
  • Judiska och islamiska traditioner, 5 hp
  • Kristna traditioner, 5 hp
  • Teologi, filosofi och etik, 5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Religionsvetenskap: Grundkurs är 57 500 SEK.

Studera världens religioner!

I kursen studerar du hinduiska, buddhistiska, judiska, islamiska och kristna traditioner, med tonvikt lagd vid deras föreställningar, praktiker, texter, historiska utveckling och samtida gestaltning.

Utropstecken

Obligatorisk anmälan till alla salstentor

Från och med vårterminen 2023 måste du föranmäla dig i Ladok till din salstenta - här hittar du instruktioner.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15