Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • CTRR34

Knappast någon är neutral inför Bibeln. Den har tolkats och använts på många sätt. Alltifrån den första kristna tiden fram till våra dagar har olika läsningar av Bibeln gett upphov till varierande reaktioner, alltifrån avståndstagande till försök att legitimera såväl kyrkliga som politiska ställningstaganden och handlingsmönster.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-38661
Behörighet: kandidatexamen i valfritt ämne och 30 hp inom fortsättningskurs i Religionsvetenskap och teologi eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Stephan Borgehammar, Samuel Byrskog, David Gudmundsson, Jayne Svenungsson

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15