lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs

CTRD12

Kurskod: CTRD12
Engelsk titel: Religious Studies and Theology: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2018.

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2018-01-15 – 2018-06-03
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)
Anmälningskod: LU-77812

Introduktionsmöte: 2018-01-15 kl. 13.15 – 15.00: LUX:C121 hörsal

Lärare: Johan Cato, Patrik Fridlund, Hege Irene Markussen, Dan Nässelqvist, Olle Qvarnström, Andreas Westergren, Johan Åberg

Beskrivning

Kursens innehåll

Vill du veta mer om hur människor förstår och har uttryckt sin tro i historia och nutid, och få grundläggande kunskaper om de fenomen och företeelser som är förknippade med religion? Då är den här kursen något för dig!

I kursen studeras religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism samt ett urval av andra religiösa traditioner, med tonvikt lagd vid deras läror, praxis, texter och historiska utveckling. Du lär känna olika vetenskapliga modeller som används för att ge samhälleliga, kulturella och historiska perspektiv på religion.

Du övar även förmågan att kritiskt reflektera över religion, tro och livshållning med hjälp av teoretiska perspektiv hämtade från filosofi och etik.

Du introduceras också till vetenskapliga frågor om Bibelns texter och historiska sammanhang, till kristendomens historia och samtida uttrycksformer samt till centrala huvudtankar i kristen teologi och några aktuella livåskådningsfrågor.

Kursen ges på heltid och förutsätter normalt en arbetsinsats om 40 timmar per vecka. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen examineras genom fem salstentor.

Efter kursen

Med grundkursen som bas kan du fortsätta dina studier inom religionsvetenskap och teologi - till exempel för att bygga ihop en kandidatexamen. Efter grundkursen är du behörig att söka till alla våra fortsättningskurser inom specialiseringarna:

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Bibelvetenskap
  • Kyrko- och missionsstudier
  • Tros- och livsåskådningsvetenskap

Kursen är obligatorisk för dig som siktar på att ta en teologie kandidatexamen.

Distanskurs

Denna distanskurs ges på heltid och förutsätter normalt en arbetsinsats om 40 timmar per vecka. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna streamas i realtid och du har möjlighet att ställa frågor via chatt. Du kan också se föreläsningarna i efterhand så länge kursen pågår.

Du behöver ha dator med fast internetanslutning, webkamera samt headset med USB-anslutning. Kursen examineras genom fem salstentor. Du skriver dina tentor i Lund på de tider och i de lokaler som framgår av schemat. Det finns även möjlighet att skriva tentorna på ett begränsat antal andra orter i Sverige. Detaljerad information lämnas till antagna studenter före kursstart.

Delkurser

  1. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap I, 6 hp
  2. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II, 6 hp
  3. Bibelvetenskap, 6 hp
  4. Kyrko- och missionsstudier, 6 hp
  5. Tros- och livsåskådningsvetenskap, 6 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.