lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-09-21

Samuel Rubenson utnämnd till seniorprofessor i “Eastern Christian Studies”

Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid CTR, har utnämnts till seniorprofessor i “Eastern Christian Studies” vid Teologiska Högskolan i Stockholm för tjänstgöring vid Sankt Ignatios akademi, [...]

2017-09-20

Ola Wikander mottogs som ny Pro Futura-forskare

Ola Wikander, teologie doktor och lärare i Gamla testamentets exegetik, togs emot som ny Pro Futura-forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala i veckan som gick. [...]

2017-07-06

Hur ser ensamkommande barns integration ut?

Sverige har under de senaste åren mottagit ett stort antal ensamkommande flyktingbarn. Vad vet vi om integrationen av dessa barn? Känslor och tyckande präglar debatten. Ett fyraårigt [...]