lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2016-12-21

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten i Lund

Den tvär- och mångvetenskapliga religionsvetaren Paula Fredriksen och kyrkohistorikern Hartmut Lehmann, inriktad bland annat på reformationen och reformationsjubiléerna, har utsetts till nya [...]

2016-12-20

Lundahistorikern Eva Österberg får Anders Nygrenpriset 2017

Teologiska fakulteten har utsett professor emerita Eva Österberg till Nygrenpristagare 2017. Prissumman är på 50 000 kr kommer att överlämnas vid en ceremoni i Lund i maj. [...]

2016-11-24

Ny lektor: Johan Cato

HT-fakulteternas lärarförslagsnämnd har den 21 november beslutat att föreslå Johan Cato till tjänsten som universitetslektor i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning mot [...]