lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2018-06-13

Hedersdoktor lyfter frågor om religion, sex och HBTQ-personers rättigheter

Årets teologie hedersdoktor Elias Bongmba vill lyfta kontroversiella ämnen och frågor inom en rad ämnen såsom teologi, religionsvetenskap, filosofi och etnologi. Teologiska fakulteten lyfte därför [...]

2018-06-08

Miljon till Paul Linjamaa!

Paul Linjamaa, som nyligen disputerade i religionshistoria, har av Crafoordska stiftelsen fått en miljon kronor för att genomföra ett forskningsprojekt som behandlar esoterism och teologi: [...]

2018-06-01

”Förintelsen får aldrig glömmas”

– Ett av mina mål är att lämna världen lite bättre till nästa generation, säger Robert D. Resnick, en av Teologiska fakultetens två nya hedersdoktorer. Hans enastående arbete med att få in donationer [...]