lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-12-21

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten 2018

En amerikansk entreprenör som genom ett oförtröttligt arbete för att få donationer gjort Ravensbrückarkivet på Lunds universitetsbibliotek möjligt samt en teolog och afrikanist som behandlar [...]

2017-12-20

Douglas fick Minor Field Studies-stipendium

Douglas Mattsson, student på CTR, har beviljats ett Minor Field Studies-stipendium. Stort grattis! Stipendiet gör det möjligt att resa iväg och göra ett fältarbete, för att samla in material till en [...]

2017-12-08

Projekt om integration och religiös tradition bryter ny mark

Magdalena Nordin, docent i religionssociologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, har tillsammans med Andreas Westergren, Henrik Rydell Johnsén och Önver Cetrez fått [...]