lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-04-19

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar

Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall med framtida teknik? Hur ser framtidens yrkesliv ut i en digitaliserad värld? Detta är några av de [...]

2016-12-21

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten i Lund

Den tvär- och mångvetenskapliga religionsvetaren Paula Fredriksen och kyrkohistorikern Hartmut Lehmann, inriktad bland annat på reformationen och reformationsjubiléerna, har utsetts till nya [...]

2016-12-20

Lundahistorikern Eva Österberg får Anders Nygrenpriset 2017

Teologiska fakulteten har utsett professor emerita Eva Österberg till Nygrenpristagare 2017. Prissumman är på 50 000 kr kommer att överlämnas vid en ceremoni i Lund i maj. [...]