lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten i Lund
2016-12-21
Den tvär- och mångvetenskapliga religionsvetaren Paula Fredriksen och kyrkohistorikern Hartmut ...

Lundahistorikern Eva Österberg får Anders Nygrenpriset 2017
2016-12-20
Teologiska fakulteten har utsett professor emerita Eva Österberg till Nygrenpristagare 2017. ...

Ny lektor: Johan Cato
2016-11-24
HT-fakulteternas lärarförslagsnämnd har den 21 november beslutat att föreslå Johan Cato till ...

Påven Franciskus: tro - politik - reformationen
2016-08-29
I oktober hålls en seminarieserie med temat "Påven Franciskus: tro - politik - reformationen" vid ...

Möt Karin Hedner Zetterholm i Sydsvenskan
2016-08-22
Möt Karin Hedner Zetterholm, lektor i judaistik, i Sydsvenskans artikel där satsningen på judaistik ...

Fler nyheter