Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2018-02-13

CTR beviljas examensrättigheter för lärarutbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beviljat CTR examensrättigheter för lärarutbildning i religionskunskap åk 7–9 samt gymnasiet. [...]

2018-02-12

David Willgren prisas av Kungl. Vitterhetsakademien

Vi gratulerar David Willgren, forskare i Gamla testamentets exegetik, som belönats med 50.000:- från Kungl Vitterhetsakademien för sin avhandling "Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation [...]

2017-12-21

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten 2018

En amerikansk entreprenör som genom ett oförtröttligt arbete för att få donationer gjort Ravensbrückarkivet på Lunds universitetsbibliotek möjligt samt en teolog och afrikanist som behandlar [...]