lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursutbud

Judaistik – eller Jewish Studies som det kallas i den engelskspråkiga världen – är det ämne där judendomens och det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras.

För att kunna belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald från biblisk tid till våra dagar vilar judaistikstudier på en tvärvetenskaplig grund där historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och sociologi utgör några av de centrala byggstenarna.

Till judaistik räknas även språkliga studier och inom ramen för judiska studier vid Lunds universitet kan man studera bibelhebreiska, modern hebreiska och jiddisch som språkliga komplement till övrigt kursutbud.

Judaistik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2018höst 2018
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)vår 2018
Judaistik: Grundkurs I, 15 hp (JUDA12)vår 2018
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDA31)vår 2018
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2018
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDA32)vår 2018
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2018
Judaistik: Grundkurs II, 15 hp (JUDA13)höst 2018
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDA33)höst 2018
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2018
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDA34)höst 2018
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBB03)vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBD03)vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, 7,5 hp (RHBB31)vår 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, 7,5 hp (RHBB32)vår 2018
Judaistik: Fortsättningskurs, 15 hp (JUDB13)vår 2018
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDB36)vår 2018
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2018
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDB37)vår 2018
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2018
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2018
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2018
Judaistik: Kandidatkurs, 30 hp (JUDK03)höst 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs, 7,5 hp (RHBC13)höst 2018
Judaistik: Fördjupningskurs, 7,5 hp (JUDC13)höst 2018
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (JUDK13)höst 2018
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts, 10 hp (TRVN13)höst 2018
Avancerad nivå
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (RHBR12)höst 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - avancerad kurs II, 15 hp (RHBR44)vår 2018höst 2018
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2018höst 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RHBM54)vår 2018höst 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (RHBM64)vår 2018höst 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (RHBM74)vår 2018höst 2018

Hebreiska vid Språk- och litteraturcentrum

NybörjarkurserGes termin
Hebreiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (HEBA10)höst 2018
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (HEBA20)vår 2018

Special Area Studies vid Historiska institutionen

GrundnivåGes termin
Historia: Antisemitismens moderna historia, 7,5 hp (HISA32)
History of the Holocaust, 7,5 hp (SASH65)vår 2018