lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Distanskurser

GrundnivåGes termin
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15 hp (BIVD24)vår 2020
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2020
sommar 2020
Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 hp (CTRD04)höst 2020
(O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens, 7,5 hp (CTRD05)höst 2020
Kristendom och krig, 7,5 hp (CTRD06)vår 2020
Brahmaner, imamer och heliga mödrar: religiös mångfald i dagens Indien, 7,5 hp (CTRD07)vår 2020
Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge och framtidsutsikter, 7,5 hp (CTRD08)vår 2020
Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken, 7,5 hp (CTRD09)sommar 2020
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp (HTXB01)höst 2020
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources , 7,5 hp (HUXD01)höst 2020
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2020
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2020
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2020
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2020
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2020
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2020
Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp (JUDD35)vår 2020
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2020
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2020
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi, 7,5 hp (JUDD38)vår 2020
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation., 7,5 hp (RHID74)höst 2020
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Populism och kristen teologi, 7,5 hp (TLVC16)höst 2020
Religious Roots of Europe: Sayings and Stories as Educational Tools in Early and Medieval Christianity, 10 hp (TRVA16)höst 2020