lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Distanskurser

GrundnivåGes termin
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15 hp (BIVD24)vår 2019
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2019
sommar 2019
Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 hp (CTRD04)höst 2019
(O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens, 7,5 hp (CTRD05)höst 2019
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources , 7,5 hp (HUXD01)höst 2019
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2019
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2019
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2019
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2019
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2019
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2019
Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp (JUDD35)vår 2019
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2019
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2019
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation., 7,5 hp (RHID74)höst 2019
Avancerad nivå
Religious Roots of Europe: Philosophy and Wisdom Traditions - Judaism, Christianity and Islam, 10 hp (TRVN04)vår 2019