lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Distanskurser

GrundnivåGes termin
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15 hp (BIVD24)vår 2019
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2019
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp (HTXB01)höst 2018
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2018
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2018
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2019
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2019
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2018
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2018
Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp (JUDD35)vår 2019
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2019
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2019
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts, 10 hp (TRVN13)höst 2018
Avancerad nivå
Religious Roots of Europe: Philosophy and Wisdom Traditions - Judaism, Christianity and Islam, 10 hp (TRVN04)vår 2019
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam, 15 hp (TRVN11)höst 2018