Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • CTRA12

Vill du veta mer om hur människor förstår och har uttryckt sin tro i historia och nutid, och få grundläggande kunskaper om de fenomen och företeelser som är förknippade med religion? Då är den här kursen något för dig!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-77704
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Lärare: Johan Cato, Johanna Gustafsson Lundberg, Hege Irene Markussen, Olle Qvarnström, Karin Rubenson, Blaženka Scheuer

Information om ingående delar

  1. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap I , 6 hp
  2. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap II , 6 hp
  3. Bibelvetenskap , 6 hp
  4. Kyrko- och missionsstudier , 6 hp
  5. Tros- och livsåskådningsvetenskap , 6 hp

Kursen har utgått

"CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp" gavs sista gången VT23.

Tentatillfällen ges under HT23, VT24 samt i augusti 2024.

Obs! Augusti 2024 är sista tillfället att slutföra kursen.

Schema över tentatillfällen hittar du via "Läs mer"-knappen.

Utropstecken

Obligatorisk anmälan till alla salstentor

Från och med vårterminen 2023 måste du föranmäla dig i Ladok till din salstenta - här hittar du instruktioner.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15