lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Kyrko- och missionsstudier

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs, 15 hp (KRMB27)höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs, 15 hp (KRMC13)vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (KRMK10)vår 2020höst 2020
Avancerad nivå
Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I, 15 hp (KRMR12)höst 2020
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2020
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - avancerad kurs II, 15 hp (KRMR43)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (KRMM53)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen, 15 hp (KRMM63)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen, 30 hp (KRMM73)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - avancerad kurs II, 15 hp (KRMR44)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (KRMM54)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (KRMM64)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (KRMM74)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II, 15 hp (KRMR45)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (KRMM55)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen, 15 hp (KRMM65)vår 2020höst 2020
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen, 30 hp (KRMM75)vår 2020höst 2020