lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Religionshistoria

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2020höst 2020
Religionshistoria: Grundkurs, 30 hp (RHIA12)höst 2020
Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion, 15 hp (RHIA20)höst 2020
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv, 7,5 hp (RHIA23)höst 2020
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet, 7,5 hp (RHIA24)höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBB03)vår 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, 7,5 hp (RHBB31)vår 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, 7,5 hp (RHBB32)vår 2020
Religionshistoria: Fortsättningskurs, 15 hp (RHIB13)vår 2020
Religionshistoria: Religionsantropologi - ritual, myt, symbol, 7,5 hp (RHIB36)vår 2020
Religionshistoria: Religion och text, 7,5 hp (RHIB37)vår 2020
Religionshistoria: Kandidatkurs, 30 hp (RHIK03)höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs, 7,5 hp (RHBC13)höst 2020
Religionshistoria: Fördjupningskurs, 7,5 hp (RHIC13)höst 2020
Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (RHIK13)höst 2020
Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga sällskap, 7,5 hp (RHIB73)sommar 2020
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation., 7,5 hp (RHID74)höst 2020
Avancerad nivå
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (RHBR12)höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - avancerad kurs II, 15 hp (RHBR48)vår 2020höst 2020
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2020
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2020höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RHBM58)vår 2020höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för masterexamen, 15 hp (RHBM68)vår 2020höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria, examensarbete för masterexamen, 30 hp (RHBM78)vår 2020höst 2020