Kurs

Kurskod: KRMC13
Engelsk titel: Church and Mission Studies: Level 3 A
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2021.

Undervisning – vårterminen 2021

Coronapandemin påverkar fortsatt våra utbildningar och större delen av undervisningen måste ske helt digitalt tills vidare. Var uppmärksam på den information som förmedlas i schemat och/eller i Canvas – informationen justeras löpande baserat på aktuella beslut och rekommendationer.

Läs mer på Covid-19 och läsåret 2021/2022.

Kurstillfälle: vårterminen 2021
Utbildningsform: enbart online
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2021-01-18 – 2021-06-06
Anmälningskod: LU-78101
Behörighet: Grundläggande samt Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs (KRMB27) eller Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs I (KRMB25) eller Kyrko- och missionsstudier: Kyrkornas historia (KRMB23/KRMD23) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2021-01-18 kl. 15.15 – 17.00

Lärare: David Gudmundsson, Svante Lundgren, Katarina Pålsson, Mika Vähäkangas

Beskrivning

I kursen studeras frågeställningar av relevans för disciplinerna kyrkohistoria, missionsvetenskap med ekumenik och praktisk teologi. Ur institutionens kursutbud väljer studenten i samråd med ansvarig lärare två kurser om vardera 7,5 hp med relevans för någon eller några av ämnesinriktningarna kyrkohistoria, missionsvetenskap med ekumenik och praktisk teologi. Parallellt med dessa kurser deltar studenter under terminen i ett teori- och metodseminarium.

Kursen består av två delkurser:

  1. Valfri tematisk kurs med kyrkohistorisk, missionsvetenskaplig eller praktisk-teologisk relevans, 7,5 hp
  2. Valfri tematisk kurs med kyrkohistorisk, missionsvetenskaplig eller praktisk-teologisk relevans, 7,5 hp

De tematiska kurserna varierar över tid och innehållet framgår av för respektive kurs gällande kursbeskrivning.

Som komplement till och fördjupning av de tematiska kurserna deltar studenterna i ett teori- och metodseminarium som syftar till att introducera centrala metoder och teorier samt aktuell vetenskaplig debatt inom ämnesinriktningarna. De studerande ges möjlighet att inom ramen för seminarieserien fördjupa sig i kyrkohistoriska, missionsvetenskapliga och praktisk-teologiska forskningsinriktningar av relevans för de tematiska kurserna. Vidare presenteras relevanta teorier och metoder för disciplinerna i stort. I seminarieserien ingår också att den studerande ska författa ett kortare skriftligt arbete med fokus på teori och metod inom en av ämnesdisciplinerna.

Delkurser

  1. Kristendom och krig, 7,5 hp
  2. Mellanösterns kristna minoriteter, 7,5 hp
  3. Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15