Course

Course code: KRMC13
Swedish title: Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs
ECTS credits: 15

Teaching – spring semester 2021

The Covid-19 pandemic continues to affect our education and most of the teaching must take place completely digitally until March 23, 2021. But campus-based elements may occur. Pay attention to the information in the schedule and/or in Canvas.

Read more at Covid-19 and the academic year 2020/2021.

Study period: spring semester 2021
Type of education: only online
Type of studies: part time, 50 %, day
Study period: 2021-01-18 – 2021-06-06
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-78101

Introductory meeting: 2021-01-18 at 15:15 – 17:00

Teachers: David Gudmundsson, Svante Lundgren, Katarina Pålsson, Mika Vähäkangas

Description

I kursen studeras frågeställningar av relevans för disciplinerna kyrkohistoria, missionsvetenskap med ekumenik och praktisk teologi. Ur institutionens kursutbud väljer studenten i samråd med ansvarig lärare två kurser om vardera 7,5 hp med relevans för någon eller några av ämnesinriktningarna kyrkohistoria, missionsvetenskap med ekumenik och praktisk teologi. Parallellt med dessa kurser deltar studenter under terminen i ett teori- och metodseminarium.

Kursen består av två delkurser:

  1. Valfri tematisk kurs med kyrkohistorisk, missionsvetenskaplig eller praktisk-teologisk relevans, 7,5 hp
  2. Valfri tematisk kurs med kyrkohistorisk, missionsvetenskaplig eller praktisk-teologisk relevans, 7,5 hp

De tematiska kurserna varierar över tid och innehållet framgår av för respektive kurs gällande kursbeskrivning.

Som komplement till och fördjupning av de tematiska kurserna deltar studenterna i ett teori- och metodseminarium som syftar till att introducera centrala metoder och teorier samt aktuell vetenskaplig debatt inom ämnesinriktningarna. De studerande ges möjlighet att inom ramen för seminarieserien fördjupa sig i kyrkohistoriska, missionsvetenskapliga och praktisk-teologiska forskningsinriktningar av relevans för de tematiska kurserna. Vidare presenteras relevanta teorier och metoder för disciplinerna i stort. I seminarieserien ingår också att den studerande ska författa ett kortare skriftligt arbete med fokus på teori och metod inom en av ämnesdisciplinerna.

Modules

  1. Christianity and War, 7.5 ECTS
  2. The Christian Minorities of the Middle East, 7.5 ECTS
  3. Church and Mission Studies: Christianity and Nationalism, 7.5 ECTS

Important dates – spring semester 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
In Swedish
18 januari 2021 – 6 juni 2021

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 27,500
First payment: SEK 27,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2021

Öppen för sen anmälan