Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • KRMB27

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-38624
Behörighet: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA12/ CTRA11/CTRD12/ CTRD01) eller motsvarande kunskaper.

Lärare: David Gudmundsson, Vera La Mela, Frida Mannerfelt, Katarina Pålsson, Erik Sidenvall

Information om ingående delar

  1. Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs - seminarier , 9 hp
  2. Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs - slutuppgift , 6 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15