Kurs

Kurskod: CTRD03
Engelsk titel: After Metoo - The Struggle for Recognition in History and Today
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från sommaren 2021.

Undervisning – vårterminen 2021

Coronapandemin påverkar fortsatt våra utbildningar och större delen av undervisningen måste ske helt digitalt tills vidare. Var uppmärksam på den information som förmedlas i schemat och/eller i Canvas – informationen justeras löpande baserat på aktuella beslut och rekommendationer.

Läs mer på Covid-19 och läsåret 2021/2022.

Kurstillfälle: sommaren 2021
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2021-06-07 – 2021-08-13
Anmälningskod: LU-S3231
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp akademiska studier.

Introduktionsmöte: 2021-06-07 kl. 16.00 – 17.00

Beskrivning

Den så kallade #metoo-kampanjen och därtill kopplade #metoo-upprop har under det senaste året fått ett stort genomslag och har bidragit till att synliggöra såväl strukturella samt individuella aspekter avseende mäns övergrepp på kvinnor inom i princip alla delar av samhället. Kursen sätter denna utveckling i relation till teorier om genus och makt, men bidrar också till att introducera etiska grundantaganden – såsom alla människors lika värde – som är centrala för att belysa och motverka patriarkala strukturer.

Fokus läggs även vid skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare och de ledord som återfinns i skolans så kallade värdegrundsuppdrag. Hur kan detta stundtals abstrakta uppdrag gestaltas och bli mer konkret? En genomgående viktig aspekt av kursen rör frågan om erkännande. Utifrån teoretiska diskussioner om erkännande analyseras olika emancipatoriska strävanden i både historia och nutid.

Kursen har en bred målgrupp och lämpar sig för alla typer av studenter oberoende av studieinriktning. Genom att skolfrågorna och diskussion om erkännanden, genus och maktstrukturer i skolans värld får särskilt utrymme är den också mycket relevant för verksamma eller blivande lärare.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

DISTANSKURS PÅ HALVFART

Kursen har en bred målgrupp och lämpar sig för alla typer av studenter oberoende av studieinriktning. Genom att skolfrågorna och diskussion om erkännanden, genus och maktstrukturer i skolans värld får särskilt utrymme är den också mycket relevant för verksamma eller blivande lärare.

LÄRARE PÅ KURSEN

För praktiska frågor kring kursen och dess innehåll kontakta kurskoordinator Alexander Maurits, universitetslektor i kyrkohistoria.

Övriga lärare på kursen:
Emil Bernmalm, doktorand i religionsämnets didaktik
Johanna Gustafsson Lundberg, docent i etik
Sinikka Neuhaus, universitetslektor i utbildningsvetenskap
Martin Nykvist, forskare i kyrkohistoria
Lovisa Nyman, forskare i systematisk teologi
 

 

 

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15