lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2019. I min avhandling Alla mäns prästadöme (Nordic Academic Press) undersökte jag genuskonstruktioner inom det svenskkyrkliga lekmannaförbundet Kyrkobröderna under perioden 1918–1978.

Sedan januari 2020 är jag anställd som forskare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, där jag bland annat bedriver ett projekt om förbindelserna mellan Svenska kyrkan och spiritismen under 1900-talets första hälft. I min forskning intresserar jag mig bland annat för frågor om genus, religionens plats i samhället och relationen mellan kyrka och idrott.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (8 st)
Recensioner (15 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Nuvarande uppdrag

Sedan 2017 är jag redaktionssekreterare för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

Övriga meriter

Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris 2013

Martin Nykvist

Studierektor
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Forskare
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.nykviststu.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30