lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Sommarkurser

GrundnivåGes termin
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2020
sommar 2020
Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken, 7,5 hp (CTRD09)sommar 2020
Pestens tid: Historiska och existentiella perspektiv på pandemier, 7,5 hp (PAND01)sommar 2020
Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga sällskap, 7,5 hp (RHIB73)sommar 2020