lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Islamologi

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2020höst 2020
Islamologi: Grundkurs, 30 hp (ISLA11)höst 2020
Islamologi: Nutida islamiska diskussioner, 7,5 hp (ISLA21)höst 2020
Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien, 7,5 hp (ISLA20)höst 2020
Islamologi: Islam i imperiernas tid, 7,5 hp (ISLA23)höst 2020
Islamologi: Det muslimska Europa, 7,5 hp (ISLA24)höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBB03)vår 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, 7,5 hp (RHBB31)vår 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, 7,5 hp (RHBB32)vår 2020
Islamologi: Fortsättningskurs, 15 hp (ISLB13)vår 2020
Islamologi: Levande islam, 7,5 hp (ISLB36)vår 2020
Islamologi: Uppsatskurs, 7,5 hp (ISLB37)vår 2020
Islamologi: Kandidatkurs, 30 hp (ISLK04)höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs, 7,5 hp (RHBC13)höst 2020
Islamologi: Fördjupningskurs, 7,5 hp (ISLC14)höst 2020
Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ISLK13)höst 2020
Avancerad nivå
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (RHBR12)höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - avancerad kurs II, 15 hp (RHBR43)vår 2020höst 2020
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2020
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2020höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RHBM53)vår 2020höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen, 15 hp (RHBM63)vår 2020höst 2020
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen, 30 hp (RHBM73)vår 2020höst 2020