Kurs

Kurskod: RHID84
Engelsk titel: History of Religions: Satanism - A Historical Introduction
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-77728
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Paul Linjamaa, Johan Nilsson

Beskrivning

Kurens utgör en introduktion till modern satanism och dess historiska bakgrund. Föreställningar om satanismens framväxt genom historien studeras utifrån perspektivet att berättelser om djävulsdyrkan ofta fungerat som polemik, underhållning och inspiration. Kursen studerar därför satanismens historia som konspirationsteori, populärkultur och självdefinierad religiös rörelse. Utgångspunkten är historisk. Kursen är uppdelad i tre block.

Det första blocket inleds med en skildring av antika och medeltida religiösa strömningar som genom historien porträtterats som sataniska eller onda och som dessutom påverkat senare historiska föreställningar om satanism. Beskrivningen av dessa grupper diskuteras utifrån identitetsskapande perspektiv och teorier om behovet av en fiende och ”den andre”.

Detta ger upphov till nästa steg i kursen: att presentera hur föreställningar om satanism växt fram i västvärlden från 1700-talet och framåt, samt hur dessa föreställningar till slut leder fram till en självdefinierad satanism. En viktig komponent är att belysa hur esoteriska och nyreligiösa grupper inspirerats av nidbilder av antika och medeltida heresier.

Kursens tredje och sista block behandlar samtida västerländsk kultur, från 1950-talet fram till idag. De största inriktningarna inom satanismen studeras var för sig. Populärkulturens betydelse för satanismens utformning analyseras samt den självdefinierade satanismens relation till konspirationsteorier om satanistiska rörelser. Avslutningsvis presenteras satanismens utformning och historia i det moderna Sverige.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15