Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • RHIB37

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-03-22 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-77727
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp studier inom humaniora, samhällsvetenskap eller juridik

Lärare: Johan Cato, David Gudmundsson

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15