lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan

CTRB44

Kurskod: CTRB44
Engelsk titel: Religious Studies and Theology: The Church of Sweden
Högskolepoäng: 15

Termin:

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA11/CTRA10/CTRD01)
Anmälningskod: LU-77712

Introduktionsmöte: 2020-01-24 kl. 09.15 – 10.00: LUX:C337

Lärare: Stephan Borgehammar, Anders Jarlert, Frida Mannerfelt

Beskrivning

Svenska kyrkan har en stor rikedom av traditioner, synsätt och uttryck som hålls samman av en gemensam bekännelse och gemensamma ordningar. Detta är kursens utgångspunkt.

Vi kommer att beskriva och diskutera både det som är gemensamt och det som skiljer i Svenska kyrkans olika församlingar och grupperingar. Du får fördjupa dig i frågor som rör Svenska kyrkan i det svenska samhället, dess identitet och organisation samt dess historia, ämbete, kyrkoordning, gudstjänstliv, bekännelse och spiritualitet. Vi kommer att söka såväl historiska som sociologiska förklaringar.

Under en veckas frivillig vistelse på Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem (gratis för kursdeltagare, bortsett från resekostnaden) studerar vi Svenska kyrkans dialog med judendomen, dess ekumeniska relationer och internationella biståndsarbete. Resdagar är 10 och 17 maj, och studier förlagda vid STI den 11-16 maj.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, i Jerusalem även av studiebesök. Skriftliga inlämningsuppgifter ges löpande som en viktig del av både inlärningen och examinationen.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

STUDIERESA TILL JERUSALEM

Under en veckas frivillig vistelse på Svenska teologiska institutet i Jerusalem studerar vi Svenska kyrkans dialog med judendomen, dess ekumeniska relationer och internationella biståndsarbete.

TIDIGARE STUDENTER OM KURSEN

"Som blivande präst har jag fått en gedigen förståelse av historisk och nutida kontext i Jerusalem, som inte går att läsa sig till på hemmaplan."

"Att få resa till Jerusalem med en universitetskurs är en inspirerande väg till lärande. Dåtid, nutid och framtid flätas samman med historia, religion och samhällsdebatt – en lärorik resa som ger mersmak!"

"Israel är ett komplext land som måste upplevas. Först då ser och förstår man segregationen som finns mellan folk och religioner."