lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Religionsvetenskap och teologi: Luther - en protestant i tiden

CTRB17

Kurskod: CTRB17
Engelsk titel: Religious Studies and Theology: Luther - A Protestant for All Times
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: kvartsfart, kvällstid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp högskolestudier.
Anmälningskod: LU-77712

Lärare: Mats Alden, Elisabeth Gerle, David Gudmundsson

Beskrivning

Det var mycket tal om Martin Luther i samband med reformationsåret 2017. En del hann tröttna. Andra kände att de ville veta mer om hans betydelse idag. Var han en dysterkvist? Eller frihetlig, livsbejakande och sinnlig? Luther hade många sidor.

I den här kursen får du möta en sammansatt bild. Kursen tar sitt avstamp i Luther som person och hans tid. Tonvikten ligger på de omvälvande händelser som inledde reformationen för 500 år sedan. Luthers olika fronter presenteras, till exempel hur hans uppfattning om nåden förändrade synen på kroppen, vardagen och kyrkliga hierarkier. Motiv som mystik närvaro, rättfärdiggörelse och det allmänna prästadömet blir genomlysta utifrån vår samtid.

 

 

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, kvartsfart 25%
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Religionsvetenskap och teologi: Luther - en protestant i tiden är 12 500 SEK.

LÄRARE PÅ KURSEN

Elisabeth Gerle, professor vid CTR samt etiker vid Svenska kyrkans forskningsenhet.

David Gudmundsson, docent i kyrkohistoria och universitetslektor i religionsdidaktik.

Elisabeth Gerle

Elisabeth Gerle

David Gudmundsson

David Gudmundsson

AFFISCH

Affisch

Affisch