lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I

BIVB23

Kurskod: BIVB23
Engelsk titel: Biblical Studies: Level 2 A
Högskolepoäng: 15

Termin:

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA12 / CTRD12 / CTRA11 / CTRD01) eller Religionsvetenskap: Grundkurs (CTRA10) eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-78062

Introduktionsmöte: 2020-01-20 kl. 08.15 – 10.00: LUX:B339

Lärare: Joel Kuhlin, Blaženka Scheuer

Beskrivning

Kursens innehåll

De textsamlingar som i kristen tradition kallas Bibeln har tillkommit under mer än tusen års tid. Under denna kurs bekantar vi oss närmare med både Gamla och Nya testamentets innehåll, tillkomsthistoria och teologiska idéer.

Vi studerar hur texterna kommit till i dialog med sina historiska sammanhang, hur israeliter och senare judar och kristna funderat kring världen, Gud och historien. Vi ägnar oss närmare åt att lära oss förstå de världar texterna växte fram i – den antika främreorientaliska miljön där den israelitiska religionen blev till, och den grekisk-romerska världen där den unga kristendomen tog sin form.

Vi bygger vidare på inledningen till Bibelvetenskapen från grundkursen i religionsvetenskap och teologi, och går långt djupare in i det vetenskapliga studiet av de bibliska texterna och deras värld. Vi övar oss också i att använda olika tolkningsmetoder för att förstå texterna och se hur olika sorters material som ryms inom Bibelns pärmar: historieskrivning, poesi, hymner, brev, uppbyggelseberättelser, vishetslitteratur och mycket mer. Vi funderar kring hur både lika och olika vi är dem som skrev de bibliska texterna – och kring hur två- eller tretusen år gamla berättelser kan påverka nutiden.

Delkurser

  1. Gamla testamentet, 7,5 hp
  2. Nya testamentet, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.