Person

Ryszard Bobrowicz

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ryszard.bobrowiczctr.luse

Rum B407

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag studerar religion i offentligheten för att förbättra beslutsfattandet och stödja harmonisk samexistens i mångfaldigt samhället.

Under de senaste decennierna har det religiösa landskapet i Europa förändrats avsevärt, vilket krävde utvecklingen av nya lösningar och innovativ politik inom lag, utbildning eller rumslig design för att effektivt hantera en aldrig tidigare skådad religiös mångfald. För att stödja deras utveckling studerar jag förhållandena under vilka sådan mångfald resulterar i konflikter och som gör det möjligt att omvandla till en konstruktiv kraft.

I mitt avhandlingsprojekt använder jag uppfattningen om ett “multi-faith space” (som ofta kallas "stilla rum" i Sverige), både i dess konkreta manifestationer som är synliga inom de offentliga institutionerna som sjukhus, universitet eller flygplatser, såväl som en begreppsmässig term, för att analysera den nuvarande politik för mångfaldshantering i Sverige och Danmark.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Ryszard Bobrowicz

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ryszard.bobrowiczctr.luse

Rum B407

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30