Person

Ryszard Bobrowicz

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ryszard.bobrowiczctr.luse

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

I min forskning är jag främst intresserad av religiös mångfald och dess konsekvenser för samtida europeiska stater och samhällen.

Under de senaste decennierna har det religiösa landskapet i Europa förändrats avsevärt på grund av faktorer som sträcker sig från migration och globalisering till utvecklingen av nya religiösa och icke-religiösa rörelser. Sådan förändring kräver utveckling av nya lösningar och innovativa policyer inom lag, utbildning eller arkitektur. För att stödja utvecklingen av specifika lösningar studerar jag när och varför mångfald resulterar i konflikter, och huruvida och när de kan förvandlas till en konstruktiv kraft.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (12 st)

Ryszard Bobrowicz

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ryszard.bobrowiczctr.luse

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09