Person

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post per.lindctr.luse

Mobil 070–156 54 67

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Min forskningsintresse inriktar sig på förhållandet mellan filosofisk metod och det som brukar kallas transformativitet, eller personlig utveckling. Det är min uppfattning att filosofin, med en alltför rigid uppfattning om vad som utgör dess legitima metoder, riskerar att stelna i former som kan vara synnerligen främmande för dess egentliga drivkrafter: nyfikenhet, lekfullhet, vetgirighet, upptäckarglädje och viljan att utveckla sig själv och sitt tänkande.

Att nogsamt flytta symboler och begrepp från den ena teoritunga rubriken till den andra efter vissa systemrelativa regler är ibland nödvändiga inslag i filosofisk forskning, men har ofta mycket litet med vare sig livet eller verkligt filosoferande att göra. En filosofi som till övervägande del producerar svar och inte nya frågor, löper risken att kvävas under tyngden av sina egna förutsättningar. Filosofins förmodade slutprodukt, sanning, är med andra ord ur ett annat perspektiv den största träskon i dess maskineri.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Typiska frågor för min forskning är:

1) Hur kan filosofi tjäna till personlig utveckling?

2) Vilka filosofier har historiskt sett påstått sig avse något sådant, och i kraft av vad?

3) Kan sanningen, sådan vi upplever den, ibland stå ivägen för nya insikter?

4) Kan filosofin på ett legitimt sätt arbeta med lögner i framstegets namn?

5) Har den gjort det?

6) Vilka extrarationella omständigheter har filosofin att hantera om den ska kunna främja ett fullvärdigt lärande, d.v.s. personlig utveckling (integration, mognad)?

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Artiklar, konferensbidrag, övrigt

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post per.lindctr.luse

Mobil 070–156 54 67

Rum LUX:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30