Person

Paul Linjamaa

Forskare

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 046–222 90 57

Rum LUX:B125

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är religionshistoriker med fokus på antikens religiösa värld och dess receptionshistoria. Mitt specialområde är tidig kristendom och särskilt gnosticismen, och jag intresserar mig för alla frågor som rör dynamiken mellan koncepten heresi och renlärighet. Min huvudsakliga forskargärning rör Nag Hammadi-samlingen, ett femtiotal texter och fragmenten från de första århundradena, bevarade på det fornegyptiska språket koptiska. Jag skrev min avhandling om etiken i texten Den tredelade traktaten (Brill, 2019 [2018]) och har nyligen översatt Maria Magdalenas evangelium till svenska (Dialogos, 2020). För närvarande arbetar jag på ett treårigt forskningsprojekt om tidigkristna skrivarvanor, finansierat av Vetenskapsrådet.

Jag undervisar i religionshistoria på olika nivåer.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (5 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Paul Linjamaa

Forskare

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 046–222 90 57

Rum LUX:B125

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30