Person

Ola Wikander

Universitetslektor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ola.wikanderctr.luse

Telefon 046–222 43 34

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar med äldre textmaterial från Främre Orienten, t.ex. texter på hebreiska, ugaritiska, akkadiska, hettitiska och luviska. 2012 disputerade jag på monografin "Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel". Jag har forskat om t.ex. hebreiskans tempussystem i ljuset av komparativ språktypologi och nordvästsemitisk ljudhistoria, samt publicerat kommenterade översättningar från bl.a. ugaritiska och akkadiska. Senare har jag forskat kring interaktionen mellan indoeuropeiska (i synnerhet anatoliska) språkkulturer och GTs värld, vilket lett fram till den 2017 utkomna monografin "Unburning Fame: Horses, Dragons, Beings of Smoke, and Other Indo-European Motifs in Ugarit and the Hebrew Bible", samt om informationsbevarande över långa tidsperioder (i samarbete med Svensk kärnbränslehantering AB).

2017 utnämndes jag till Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala, en flerårig forskarposition med vistelseperioder både vid SCAS och utomlands.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar om:
* det hebreiska språkets "tempus"-system i typologiskt perspektiv
* sjömonster i Job 3:8 och paralleller till utombibliska texter och moderna mediala fenomen
* idén om Guds "plan" i Jobs bok och liknande fenomen i den babyloniska "skapelsemyten" Enuma elish
* den ugaritiska solgudinnan och hennes relation till krigs- och pestguden Reshef i en ugaritisk omentext (CAT 1.78)
* de etruskisk/feniciska tvåspråkiga inskrifterna från Pyrgi i Italien, och de sociala slutsatser man kan dra av deras beskrivning av relationen mellan en gudinna och en jordisk härskare
* gammaltestamentlig tematik i "Hymnen om pärlan" i Thomasakterna
* Pedagogiska frågor kring utlärande av det hebreiska "tempus"-systemet
* Gammaltestamentliga referenser i slutet av den hermetiska traktaten Poimandres, och deras betydelse för rekonstruktion av texten
* Påverkan från det hurritisk-hettitiska tvåspråkiga "Frigivelseeposet" från Hattusa i Mindre Asien på Deuteronomiums 32a kapitel ("Mose sång")

Arbetar just nu bland annat med:
* Indoeuropeiska motiv och lån i Gamla testamentets värld (i projektform)
* Filologins, exegetikens och religionshistorians betydelse för frågan om kommunikation kring bevarande av använt kärnbränsle (i projektform)
* Relationen mellan interdentalers, sibilanters och emfatiska ljuds utvecklingshistoria i ugaritiska och hebreiska.

Böcker (11 st)

Artiklar (18 st)

Bokkapitel (8 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

2005 - tilldelad Letterstedtska översättarpriset av Kungliga Vetenskapsakademien

2007-2009 - utsedd av regeringen att sitta i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap

2009 - tilldelad Mentorspriset

2009 - tilldelad Zibetska priset av Svenska Akademien

2010 - tilldelad Cliopriset

2012 (fr.o.m.) - sitter som ledamot i Statens kulturråds arbetsgrupp för skönlitteratur

2012-2014 - var ämnesredaktör för semitistik och främreorientaliska studier för den nätbaserade vetenskapliga recensionstidskriften Marginalia Review

2013 - tilldelad pris av Kungliga Vitterhetsakademien
för min avhandling "Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel"

2013 - tilldelad pris av Svenska humanistiska förbundet

2013 - Tilldelad pris för min avhandling av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

2014 - Tilldelad Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.

2017 - Utsedd till Pro Futura Scientia-forskare av Riksbankens Jubileumsfond/SCAS

Diverse populärartiklar, bland annat i Språktidningen, Axess och Kontur, samt skönlitterär verksamhet. Ett stort antal föredrag kring språkhistoria och kanaaneisk religion.

Ola Wikander

Universitetslektor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ola.wikanderctr.luse

Telefon 046–222 43 34

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30