Person

ola.wikanderctr.luse | 2022-09-13
Ola Wikander

Universitetslektor, docent

  • Gamla testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ola.wikanderctr.luse

Telefon 046–222 43 34

Rum LUX:B310

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar med äldre textmaterial från Främre Orienten, t.ex. texter på hebreiska, ugaritiska, akkadiska, hettitiska och luviska. 2012 disputerade jag på monografin "Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel". Jag har forskat om t.ex. hebreiskans tempussystem i ljuset av komparativ språktypologi och nordvästsemitisk ljudhistoria, samt publicerat kommenterade översättningar från bl.a. ugaritiska och akkadiska. Senare har jag forskat kring interaktionen mellan indoeuropeiska (i synnerhet anatoliska) språkkulturer och GTs värld, vilket lett fram till den 2017 utkomna monografin "Unburning Fame: Horses, Dragons, Beings of Smoke, and Other Indo-European Motifs in Ugarit and the Hebrew Bible", samt om informationsbevarande över långa tidsperioder (i samarbete med Svensk kärnbränslehantering AB).

2017 utnämndes jag till Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala, en flerårig forskarposition med vistelseperioder både vid SCAS och utomlands.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

2005 - tilldelad Letterstedtska översättarpriset av Kungliga Vetenskapsakademien

2007-2009 - utsedd av regeringen att sitta i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

2009 - tilldelad Mentorspriset.

2009 - tilldelad Zibetska priset av Svenska Akademien.

2010 - tilldelad Cliopriset.

2012-2015 - satt som ledamot i Statens kulturråds arbetsgrupp för skönlitteratur.

2012-2014 - var ämnesredaktör för semitistik och främreorientaliska studier för den nätbaserade vetenskapliga recensionstidskriften Marginalia Review.

2013 - tilldelad pris av Kungliga Vitterhetsakademien för min avhandling "Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel".

2013 - tilldelad pris av Svenska humanistiska förbundet.

2013 - Tilldelad pris för min avhandling av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

2014 - Tilldelad Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.

2017 - Utsedd till Pro Futura Scientia-forskare av Riksbankens Jubileumsfond/SCAS (jag vistades vid SCAS 2018-2019).

2020 - Tilldelad stipendium i semitisk lingvistik från Carlo Landbergs fond.

2020- En av redaktörerna för bokserien Coniectanea Biblica.

2021-2022 - Forskningsvistelse i Cambridge vid the Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH) samt Wolfson College.

2022- En av redaktörerna för tidskriften Ugarit-Forschungen.

Många populärartiklar, bland annat i Språktidningen, Axess, Medusa och Kontur, samt skönlitterär verksamhet. Ett stort antal föredrag kring språkhistoria och kanaaneisk religion.

Ola Wikander

Universitetslektor, docent

  • Gamla testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ola.wikanderctr.luse

Telefon 046–222 43 34

Rum LUX:B310

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09