Person

Mika Vähäkangas

Professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post mika.vahakangasctr.luse

Telefon 046–222 90 59

Mobil +358  451 35 12 91

Rum LUX:B318

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

MTh 1992; ThD 1998; MA (Afrika- forskning) 2006, alla vid Helsingfors Universitet.

Jag föddes 1968 och har alltid varit intresserad av Afrika. Snart efter att jag påbörjat mina teologiska studier i Helsingfors inledde jag också mina Afrika-studier. Så småningom åkte jag till Tanzania, där jag studerade i Makumira mellan 1990-91.

Jag var tillbaka i Tanzania 1993-1995, 1998-2002 och 2003-2005, de två sista gångerna som lektor i systematisk teologi vid Makumira University College. Mellan 1996-97 forskade och studerade jag också vid Pontifica Università Gregoriana i Rom.

Vid Helsingfors Universitet undervisade jag i dogmatik mellan 2002-03 och i missionsvetenskap mellan 2005-09. Sedan 2003 är jag docent i dogmatik vid Helsingfors Universitet. År 2009 blev jag professor i missionsvetenskap med ekumenik vid Lunds Universitet.

Jag blev vald till ordförande för International Association for Mission Studies (IAMS) för perioden 2012-2016.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redan från början av min karriär har jag intresserat mig för vad som sker i gränsområdet kristendom - kultur och religioner - institutioner. I min doktorsavhandling skrev jag om den tanzaniske katolske professorn Charles Nyamitis fundamentalteologi och hur han sammankopplar afrikanska och katolska traditioner.

Även om jag inledde mina studier utifrån kontextuella systematisk-teologiska frågeställningar har jag senare kommit att utvidga mina perspektiv mot mer empiriska frågeställningar, såsom förhållandet mellan (afrikansk) kristen mission och traditionell Sonjo religion i norra Tanzania eller till afrikanska invandrarkyrkor i Finland. Just nu jobbar jag på Babu wa Loliondo, en kristen tanzanisk helare som var ytterst populär under 2011. Samtidigt har jag fortsatt med att fundera teoretiskt kring kontextualitet och synkretism och missionsvetenskap och ekumenik som discipliner.

Vad gäller teoretiska perspektiv finner jag postkoloniala teorier alltmer lockande och tolkar t.ex. Laestadius tidiga predikningar genom dem.

Jag leder också VR-finansierat projekt "Sökande efter helhet i en förtrollad värld: Helbrägdagörelse, ritual praxis och framgångsteologi i afrikanska pentekostala/karismatiska kyrkor" under 2012-2016.

Jag har organiserat nordiska workshops om afrikansk kristendom 2009-2010 under rubriken "Interpreting African Christianity: Anthropology and Theology in Dialogue" - se http://project.sol.lu.se/iac

Böcker (4 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (27 st)

Bokkapitel (45 st)

Recensioner (29 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Mika Vähäkangas

Professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post mika.vahakangasctr.luse

Telefon 046–222 90 59

Mobil +358  451 35 12 91

Rum LUX:B318

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09