Person

Mika Vähäkangas

Professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post mika.vahakangasctr.luse

Telefon 046–222 90 59

Mobil +358  451 35 12 91

Rum LUX:B318

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

MTh 1992; ThD 1998; MA (Afrika- forskning) 2006, alla vid Helsingfors Universitet.

Jag föddes 1968 och har alltid varit intresserad av Afrika. Snart efter att jag påbörjat mina teologiska studier i Helsingfors inledde jag också mina Afrika-studier. Så småningom åkte jag till Tanzania, där jag studerade i Makumira mellan 1990-91.

Jag var tillbaka i Tanzania 1993-1995, 1998-2002 och 2003-2005, de två sista gångerna som lektor i systematisk teologi vid Makumira University College. Mellan 1996-97 forskade och studerade jag också vid Pontifica Università Gregoriana i Rom.

Vid Helsingfors Universitet undervisade jag i dogmatik mellan 2002-03 och i missionsvetenskap mellan 2005-09. Sedan 2003 är jag docent i dogmatik vid Helsingfors Universitet. År 2009 blev jag professor i missionsvetenskap med ekumenik vid Lunds Universitet.

Jag blev vald till ordförande för International Association for Mission Studies (IAMS) för perioden 2012-2016.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (27 st)

Bokkapitel (40 st)

Recensioner (28 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Mika Vähäkangas

Professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post mika.vahakangasctr.luse

Telefon 046–222 90 59

Mobil +358  451 35 12 91

Rum LUX:B318

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30