Person

Martina Prosén

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martina.prosenctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Mobil 073–781 83 09

Rum LUX: B 112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag heter Martina Prosén och är sedan hösten 2012 doktorand inom ämnet Global kristendom och inter-religiösa relationer (tidigare Missionsvetenskap med ekumenik) vid CTR. Jag har en Fil.Mag och en Teol.Kand från Göteborgs Universitet, samt grundutbildning från Örebro Teologiska Högskola.

Mitt avhandlingsarbete handlar om lovsång som rituellt fenomen i två karismatiska kyrkor i Kenya. Fokus ligger på hur pentekostal teologi och spiritualitet skapas i och genom lovsång och jag använder mig av kvalitativ metod. Arbetet är en del i det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet: "Looking for wholeness in an en-chanted world: Healing, Prosperity and Ritual action in African Charismatic/Pentecostal Churches".

Jag har publicerat flera bokkapitel och artiklar både på svenska och engelska. En kapitel i The Routledge Companion to Christianity in Africa är min främsta publicering hittills.

Jag har lång erfarenhet av att bo och leva i Afrika, samt av bibelundervisning i olika former.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (8 st)

Recensioner (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Tidigare uppdrag:

Samordnare och studieledare på ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, Jönköping.

Lärare och kursföreståndare på Bibelskola ABC, samt lärare på Bibelskola Väst och Bibelskola Grow.

Lärare på Pan African Christian University, i Nairobi, Kenya.

Undervisning inom kyrka och församling.

Medförfattare i rapporter från Institutet för Pentekostala Studier, IPS:

Krönikör i tidningen Dagen:

http://www.dagen.se/kronikor/hoppas-inte-pa-en-kvinna-till-pingstledare-1.370126

http://www.dagen.se/kronikor/lovsang-med-profetisk-profil-1.373830

http://www.dagen.se/kronikor/en-barnvanlig-forsamling-1.379634

Martina Prosén

Doktorand

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martina.prosenctr.luse

Telefon 046–222 97 55

Mobil 073–781 83 09

Rum LUX: B 112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30