Person

Magdalena Nordin

Docent, gästforskare

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post magdalena.nordinctr.luse

Telefon 0046–222 94 63

Rum LUX: B 122

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är ämnesansvarig för religionssociologi på CTR. Mina forskningsintressen finns främst inom religionens plats och funktion i dagens samhälle kopplat till migration och globalisering, religionen plats inom vård och omsorg samt ungdomar, religion och delaktighet. Andra forskningsområden som jag arbetar med är religiösa organisationer som civilsamhälleliga aktörer och ortodoxa och österländska samfund i Sverige. Jag även sekreterare i Religionssociologiska föreningen i Sverige.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

1. Kristna migranter i Sverige med fokus på ortodoxt och österländskt kristna
I projektet söker jag svar på hur en kristen identitet skapas bland ortodoxa och österländsk kristna i ett sekulariserat men kulturellt kristet Sverige.

2. Religion inom vård och omsorg
Syftet med forskningen är att visa vilka upplevelser av och önskemål om kulturanpassad vård och omsorg som finns bland vårdtagare, dvs. att generera en ökad förståelse inför hur människor upplever offentligt producerad vård och omsorg i allmänhet och kulturspecifik vård och omsorg i synnerhet? I den planerade forskningen kommer fenomenet kulturspecifik vård och omsorg att prövas empiriskt och problematiseras utifrån samhällsmedborgares faktiska erfarenheter och eventuella önskemål om en sådan vård och omsorg.

3. Religionsdialog och muslimsk integration
Syftet med projektet är att studera hur islam i Sverige förstås och inkorporeras genom samarbete med andra religiösa samfund.

4. Religiöst engagemang för ökad egenmakt och livskvalitet hos ungdomar
Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka förhållandet ungdomars religiösa engagemang, delaktighet och hälsa. Det är tre huvudsakliga frågeställningar som projektet ämnar besvara. Vad innebär delaktighet för ungdomar inom Svenska kyrkans ungdomsgrupp i Simrishamn och hur är detta kopplat upplevd hälsa och livskvalitet? Varför har man valt att vara delaktig i ungdomsgruppen?Finns det något i platsen som påverkar delaktighet i ungdomsgruppe

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (8 st)

Recensioner (4 st)

Magdalena Nordin

Docent, gästforskare

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post magdalena.nordinctr.luse

Telefon 0046–222 94 63

Rum LUX: B 122

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09