Person

Linnéa Kullenberg

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post linnea.kullenbergctr.luse

Telefon 046–222 43 36

Mobil 073–048 64 06

Rum LUX:B330

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1984.
Teologie kandidatexamen i bibelvetenskap (2009)
Filosofie kandidatexamen i italienska (2009)
Filosofie magisterexamen i översättning med specialisering i italienska (2010)
Doktorand sedan hösten 2009.

Jag forskar inom gamla testamentets exegetik, där de kultiska renhetslagarna är mitt stora intresseområde. Den gammaltestamentliga offerkultens strikta krav på renhet och helighet gav upphov till ett betydande lagmaterial som ligger till grund för exempelvis de judiska kosher-reglerna, och även vår syn på sjukdomar idag. Den stigmatisering som fortfarande följer sjukdomar som spetälska eller AIDS har en självklar koppling till den gammaltestamentliga sjukdomslagen i 3 Mos 13-14.

Jag arbetar med frågan om varför vissa saker anses som orena och andra inte, hur orenhetsstatus överförs och utplånas, samt vilka sociala effekter ett strikt orenhetssystem åstadkommer. Ämnet tar stor hänsyn till utombibliskt jämförelsematerial, men med Gamla testamentet i centrum.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Redaktörskap

2010- Redaktör Religionsvetenskaplig InternetTidskrift (RIT)
http://www.teol.lu.se/rit

2010- Recensionsredaktör Svensk teologisk kvartalskrift (STK)
http://www2.teol.lu.se/stk/

Undervisning och föreläsningar

10 april 2011 Bibelns blodiga ritualer, offentlig föreläsning på HT-dagarna.
http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/10154

HT 11/12 Undervisar på BIVB22 Bibliska huvudtankar, 15hp.

23 mars 2012 Tre liter mjöl och några getter, offentlig föreläsning på HT-dagarna.
http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/10154

Linnéa Kullenberg

Doktorand

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post linnea.kullenbergctr.luse

Telefon 046–222 43 36

Mobil 073–048 64 06

Rum LUX:B330

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30