lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1982, doktorand i systematisk teologi sedan 2009.
Jag kommer från en dubbel bakgrund som musiker (organist) och forskarstudent inom teologi. Jag har studerat kyrkomusik och orgelinterpretation vid musikhögskolorna i Malmö, Lübeck och Piteå samt teologi i Lund. Före min doktorandtid var jag i första hand frilansande konserterande organist där ett särskilt fokus har varit att framföra 1900-talstonsättaren Olivier Messiaens samtliga orgelverk.

Min nuvarande forskning präglas av min konstnärliga bakgrund och jag är intresserad av hur religion och filosofi gestaltas konstnärligt (med fokus på musik) samt vilken betydelse estetiken har för teologins kunskap och arbetssätt. Idag kan vi iaktta en "estetisk vändning" där frågor om kroppslighet, sinnesintryck och konst blir allt viktigare att studera. Jag undersöker vad detta betyder för teologin och arbetar intensivt med den stora romantiske teologen Friedrich Schleiermachers bidrag till en sådan diskussion.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen rör systematisk teologi, religionfilosofi, estetisk teori, språkfilosofi och hermeneutik. Till detta kommer ett musikvetenskapligt intresse, inte minst i den samband med den repertoar som jag själv arbetar med som musiker.

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (2 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (9 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Läsåret 2011/2012 undervisar jag i kristen teologi på A-kursen i religionsvetenskap, CTR, samt i romantikens musikestetik på A-kursen i intermedialitet, Institutionen för kulturvetenskaper.

Ledamot i CTR-styrelsen 2009-2010.
Ledamot i HT-områdets forskarutbildningsnämnd 2010-
Gästforskare (Affiliate Research Fellow) vid School of Critical studies (Theology), University of Glasgow, 2010.
Medlem av redaktionen för årsboken Svenskt gudstjänstliv, 2011-
Sekreterare för symposiet "Religion som konstart" april 2011.
Gästforskare vid Humboldt-Universität zu Berlin, okt. 2012-

Medlem av
American Academy of Religion,
Svenska samfundet för musikforskning,
Internationalen Schleiermacher-Gesellschaft

Jonas Lundblad

Doktorand
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jonas.lundbladctr.luse

Mobil 070–284 80 34

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30